Sprawozdanie GUS o warunkach pracy w Polsce.

Sprawozdanie GUS o warunkach pracy w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący warunków pracy w 2019 roku.


Główny Urząd Statystyczny objął badaniem warunków pracy ponad 82 tysiące zakładów pracy, w których zatrudnionych było łącznie ponad 6 mln osób. Najwięcej osób zatrudnionych w 2019r. warunkach zagrożenia pracowało w województwie śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Najtrudniejsze warunki pracy zidentyfikowano natomiast w województwie śląskim, gdzie co siódmy pracownik wykonywał swoje zadania w warunkach zagrożenia. Najbardziej bezpieczne warunki pracy odnotowano z kolei w województwie mazowieckim - na pogorszenie stanu zdrowia była tu narażona co dwudziesta dziewiąta osoba wykonująca pracę zawodową.

W 2019 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 258,3 tys. (jest to 4,3 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem). Oznacza to spadek o 12,6 tys. osób (4,9 proc.) w stosunku do 2018 r. 

Zagrożenia związane ze środowiskiem pracy dotyczyły m.in. narażenia na: substancje chemiczne, pyły, hałas, wibracje (drgania mechaniczne), mikroklimat gorący lub zimny, promieniowanie, pole elektromagnetyczne oraz czynniki biologiczne.

Całe sprawozdanie dostępne jest na stronie GUS.

Kalendarz wydarzeń

Październik 2021

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nadchodzące wydarzenia