Sprawozdanie GUS o warunkach pracy w Polsce.

Sprawozdanie GUS o warunkach pracy w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący warunków pracy w 2019 roku.


Główny Urząd Statystyczny objął badaniem warunków pracy ponad 82 tysiące zakładów pracy, w których zatrudnionych było łącznie ponad 6 mln osób. Najwięcej osób zatrudnionych w 2019r. warunkach zagrożenia pracowało w województwie śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Najtrudniejsze warunki pracy zidentyfikowano natomiast w województwie śląskim, gdzie co siódmy pracownik wykonywał swoje zadania w warunkach zagrożenia. Najbardziej bezpieczne warunki pracy odnotowano z kolei w województwie mazowieckim - na pogorszenie stanu zdrowia była tu narażona co dwudziesta dziewiąta osoba wykonująca pracę zawodową.

W 2019 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 258,3 tys. (jest to 4,3 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem). Oznacza to spadek o 12,6 tys. osób (4,9 proc.) w stosunku do 2018 r. 

Zagrożenia związane ze środowiskiem pracy dotyczyły m.in. narażenia na: substancje chemiczne, pyły, hałas, wibracje (drgania mechaniczne), mikroklimat gorący lub zimny, promieniowanie, pole elektromagnetyczne oraz czynniki biologiczne.

Całe sprawozdanie dostępne jest na stronie GUS.

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2022

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Nadchodzące wydarzenia