Wracają kontrole PIP.

Wracają kontrole PIP.

Od 22 czerwca inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zaczną sprawdzać jak w zakładach pracy przestrzegany jest reżim sanitarny.


Nowe zasady przeprowadzania kontroli zostały określone w wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zakłada się, że większość zadań inspektorzy będą wykonywać zdalnie, poza siedzibą kontrolowanej firmy. Oryginały dostarczanych dokumentów, zanim trafią w ich ręce, będą poddawane 24h kwarantannie. Podczas kontroli na miejscu, pracownicy PIP, powinni zajmować oddzielne pomierzenie, ograniczyć do niezbędnego minimum czas kontroli stanowiskowych oraz przestrzegać obowiązujących w zakładzie zasad bezpieczeństwa dot. koronawirusa.

Działania kontrolno-nadzorcze prowadzone będą przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID19. Inspektorzy będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. przyłbice, maseczki, podczas inspekcji w miejscach, w których nie stwierdzono zakażeń. W przypadku czynności kontrolnych w miejscach „wysokiego ryzyka”, gdzie występują ogniska COVID19, pracownicy PIP będą  dysponować dodatkowo kombinezonami, specjalistycznymi półmaskami filtrująca FFP2 lub FFP3, całotworzywowymi rękawicami, osłonami twarzy lub okularami z osłona boczną.

 

Źródło: pip.gov.pl

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2022

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Nadchodzące wydarzenia